Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews

12.09.2023
Aktualizace služby WMTS ZABAGED® - polohopis
more
31.08.2023
Nové letecké snímky v aplikaci Archiv
more

News archives


Nový produkt Data250

03.04.2023

.
Nový produkt Data250
Datová sada "Topografická databáze České republiky (Data200)" byla nahrazena novým produktem Topografická databáze České republiky (Data250).
Data vznikla generalizací původní databáze Data200 pro měřítko 1:250 000, které odpovídá měřítku připravované základní topografické mapy ZTM 250 z nové edice státního mapového díla.
Data250 obsahuje cca 50 typů objektů. Data zahrnují osm tematických oblastí - hranice, vodstvo, popis, sídla, doprava, vegetace, reliéf a různé objekty.
Data250 je poskytována jako otevřená data ve formátu SHP.
.
.