Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishEsri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - ElevationRange DMR 5G

.
Product information
NameEsri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - ElevationRange DMR 5G
Commercial code Commercial code is not defined
Export unitNo export unit defined
Unit price
Product descriptionGeoprocessingová služba ElevationRange_DMR5G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek v rámci zadaného území.
Service characteristics Download document with service characteristics
Service locationhttps://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationRange_DMR5G/GPServer
Data set provided by the service Provided data
Conditions applying to access and use Terms of trade
No charges
Service view with the public client Run the service
ContactCzech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Křížek, Milan , phone: +420 284 047 430 , e-mail: milan.krizek@cuzk.cz
mapa
Product last update:
2023-01-27
Information last update:
2023-03-28
.
.